Sojusz Lewicy Demokratycznej

Jan Kaczanowski

urodzony w 1951 roku, żonaty.
Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społeczno – politycznych na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Doświadczony pracownik a także koordynator zarówno w sektorze bankowości jak i państwowych organów kontroli. W swoim życiu zawodowym pełnił różnorodne funkcje od naczelnika wydziału w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. po dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. W latach 2005 – 2011 na stanowisku dyrektora Biura Poselskiego.

Od wielu lat aktywny działacz społeczny, polityczny i samorządowy, zaangażowany w rozwiązywanie różnego rodzaju problemów mieszkańców i spraw ważnych dla miasta Gorzowa Wlkp. W latach 1998-2004 wybrany do Rady Miasta, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Rady. Po kilkuletniej przerwie w 2010 roku ponownie zostaje wybrany radnym, i Rada powierza funkcję jej wiceprzewodniczącego.

Przez wszystkie lata swojej działalności jest aktywnym działaczem Lewicy. W lutym 1990 roku uczestnik Kongresu Założycielskiego SdRP, a następnie bierze aktywny udział w tworzeniu SLD, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy sekretarza Komitetu Wykonawczego wojewódzkich struktur SLD i członka Zarządu Miejskiego SLD w Gorzowie.
Na co dzień interesuje się historią, sportem a przede wszystkim działalnością społeczną, która daje mu poczucie spełnienia oraz wiele satysfakcji.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z