Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Sojusz Lewicy Demokratycznej po stronie słabszych, głośne "NIE" dla relatywizowania historii

dodano 2016-04-24 20:15 w kategorii: Informacje

Podczas dyskusji Leszek Sokołowski wniósł pod obrady wniosek o wyrażenie krytycznego stanowiska lubuskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec władz miasta Gorzowa w sprawie likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego w mieście.

Wniosek:

Zjazd Wojewódzki Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gorzowie opowiada się za wstrzymaniem planów Władz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dotyczących likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego z siedzibą przy ulicy ul. Kazimierza Wielkiego 44, 66-400 Gorzów Wlkp.

Uzasadniając to stanowisko przestawił argumenty za wycofaniem się z tego przedsięwzięcia (likwidacji) i rozpoczęcia procesu zmierzającego do wzmocnienia roli takich miejsc, w których przebywają dzieci często objęte pomocą społeczną lub z rodzin korzystających z tego typu pomocy. Wnioskodawca zwrócił także uwagę na sprawę ekonomiczną, gdyż z punktu widzenia naszej partii w tego typu działaniach rachunek ekonomiczny, na którym opiera się pomysł miasta nie jest najistotniejszy. W stanowisku możemy przeczytać m.in. Niewskazanym jest oddawanie placówek wsparcia podmiotom prywatnym lub pozarządowym w intencji osiągnięcia oszczędności budżetowych. Tylko uniwersalne usługi publiczne stanowią podstawę solidarnej wspólnoty obywatelskiej. Fakt, że wszyscy – niezależnie od statusu majątkowego – mogą korzystać z gwarantowanych przez państwo usług publicznych dobrej jakości, powoduje zasypywanie podziałów społecznych i jest wyrazem troski o dobro mieszkańców miasta Gorzowa.

Stanowisko zostało przyjęte przez delegatów jednogłośnie.

W drugim wniosku, którego inicjatorem był Maciej Buszkiewicz, a złożył go i przedstawił Leszek Sokołowski wyrażono nadzieję poprzez apel do Rady Miasta Gorzowa o wstrzemięźliwość w decyzjach dotyczących zmian nazw ulic w miastach i gminach naszego miasta. Ten wniosek jest tożsamy z tym jaki składają samorządowcy oraz inni członkowie naszej organizacji w całej Polsce. Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi na stanowisku, że należy historię naszego kraju oraz ludzi i organizacje działające dla dobra i pomyślności naszej ojczyzny należy traktować jednakowo. Dzieje naszego kraju - często trudne i bolesne - nie powinny dziś wpływać konfrontacyjnie na kolejne pokolenia Polaków. Żołnierze spod Lenino przelewali krew w walce z faszyzmem z taką samą odwagą i poświęceniem jak żołnierze Armii Krajowej, więc nie ma powodów do wybiórczego czczenia bohaterów naszego kraju - uzasadniał Leszek Sokołowski.

Stanowisko zostało przyjęte przez delegatów VIII zjazdu sprawozdawczo-wyborczego jednogłośnie. Wniosek w tej sprawie złożyli również delegaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej innych powiatów i gmin województwa lubuskiego. Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.