Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Wybory w SLD. B.Wontor 73%, Z.Turowski 27%. B.Wontor nowym szefem lubuskiego SLD !

dodano 2016-04-24 02:11 w kategorii: Informacje

W hotelu "Pod słońcem" o 10.00 rozpoczął się Zjazd, podczas którego dokonano oceny dotychczasowych działań ustępującego Zarządu i wszystkich pozostałych gremiów naszej organizacji w województwie. W wystąpieniu ustępującego Zarządu przewodniczący Bogusław Wontor podkreślił istotną rolę samorządu, który jest silnie obsadzony przez naszych przedstawicieli podkreślając jednocześnie potrzebę dalszego umacniania stanu posiadania. Posługując się przykładem Sejmiku Województwa, gdzie w ostatnim tygodniu SLD dołączył do istniejącej koalicji dodał, że w wyniku porozumienia stanowisko w Zarządzie Województwa lubuskiego przypadło naszej partii, a w jej imieniu sprawować funkcję będzie Tadeusz Jędrzejczak. Następnie przeszedł do analizy ostatniej kadencji, w której Sojusz nie ustrzegł się błędów czego dowodem może być choćby brak naszej partii w parlamencie krajowym. Na sam koniec wystąpienia podkreślił, że wybory w 2018 r. będą dla partii niezwykle ważne, bo one będą stanowić punkt wyjścia dla najważniejszej weryfikacji czyli wyborów parlamentarnych w 2019 r., w których SLD zamierza walczyć o powrót na Wiejską. Po wystąpieniu przewodniczącego głos zabrał ustępujący sekretarz wojewódzkiej organizacji Jacek Karbownik. Ten zwrócił uwagę na pracę organizacyjną, w której ważnym elementem w ostatnim czasie były takie wydarzenia jak: wybory prezydenckie, wybory samorządowe w województwie lubuskim i wybory samorządowe w Zielonej Górze, gdzie SLD osiągnął najsłabszy wynik w dotychczasowej historii, a jedynym radnym z ramienia naszej partii jest Tomasz Nesterowicz (uczestniczył podczas zjazdu jako gość). Upływająca kadencja obfitowała, więc w pracę organiczną, której efektem jest dogłębna weryfikacja struktur oraz uporządkowanie spraw wewnątrzpartyjnych w ostatnim poprzedzającym wybory okresie. Po sekretarzu głos zabrali przewodniczący Komisji Rewizyjnej, gdzie przedstawiono plan finansowy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Przedstawiono także wniosek do władz krajowych o zmniejszenie kwoty składek specjalnych z 7% do 3,5% miesięcznego wynagrodzenia. Wniosek ten przyjęto entuzjastycznie. Na koniec swoje sprawozdanie odczytał przewodniczący wojewódzkiego Sądu Partyjnego. Na tym sprawozdania zakończono. W porządku obrad przed zgłaszaniem kandydatów na przewodniczącego przewidziano czas na dyskusję. Udział w niej wzięli m.in. zaproszeni goście. Jako pierwsza wystąpiła wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak. Podkreśliła ogromną wagę samorządu w budowaniu tożsamości partii z elektoratem i społeczeństwem. Apelowała do zgromadzonych o "wyjście do ludzi" i rozpoczęcie pracy u podstaw, aby w najbliższych wyborach samorządowych jeszcze mocniej zakotwiczyć w tej sferze życia politycznego naszego kraju. Potem o głos poprosił wiceprzewodniczący partii Zbigniew Zaborowski. Zwrócił uwagę na ogromną mobilizację i ducha walki wśród członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Podkreślił także wagę współpracy na linii władze centralne - struktury powiatowe i gminne. Na sam koniec tej części wystąpił prof. Bogusław Liberadzki podkreślając jak ważną rolę pełni Unia Europejska w Polsce. Zaproponował delegatom ciężką pracę polityczną i organizacyjną, aby przyniosła ona efekt nie tylko w wyborach do polskich organów władzy, ale także tych do Parlamentu Europejskiego.

Po tej części dyskusji przystąpiono do kolejnych punktów porządku obrad czyli do wyborów ciał statutowych oraz reprezentantów województwa lubuskiego w strukturach ogólnopolskich. Głos zabrał przewodniczący komisji wyborczo - skrutacyjnej Dariusz Ejchart, który następnie sprawnie poprowadził procedurę wyborczą dla całego zjazdu. Zgłoszono dwóch kandydatów na stanowisko przewodniczącego partii w regionie: Zenona Turowskiego (Gubin) i Bogusława Wontora (Zielona Góra). Przewodnicząca zjazdu zaproponowała kandydatom, aby w krótkim wystąpieniu zaprezentowali swoją kandydaturę oraz plany dotyczące partii w regionie. Jako pierwszy zaprezentował siebie Zenon Turowski. Plan na SLD w lubuskim oparł na dwóch filarach: zgodzie i odpowiedzialności. W jego mniemaniu, aby dobrze kierować partią należy poszukiwać zgody i działać w duchu koncyliacyjnym ze wszystkimi członkami naszej partii. Receptą na wspólny głos całej partii miał zagwarantować Zarząd, który zamierzał rekomendować tylko w połowie. Pozostali członkowie mieliby wybierani być spośród innych członków Rady Wojewódzkiej. Odpowiedzialność natomiast rozumiał jako ponoszenie współwiny za porażki partii w kolejnych wyborach. Podkreślił, że nie tylko tzw. "centrala" ponosi odpowiedzialność, ale także struktury wojewódzkie. Nie można obarczać winą innych. Następnie wystąpił Bogusław Wontor, który z kolei podkreślił siłę naszej partii w regionie. Zwrócił uwagę, że to SLD jest drugą pod względem liczby radnych powiatowych i gminnych po PSL. Naszą siłą jest samorząd, który powinien stać się katalizatorem progresu wyborczego naszej organizacji w kolejnych latach. Oba przemówienia zostały nagrodzone oklaskami. Przystąpiono do głosowania, a następnie kontynuowano dyskusję. Głos w dyskusji zabrał Leszek Sokołowski - delegat z Gorzowa - który zwrócił się do pozostałych uczestników Zjazdu z dwoma wnioskami. Pierwszy z nich dotyczył planów likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego w Gorzowie (w osobnym artykule), a drugi wniosek dotyczył zmian nazw ulic w Gorzowie, Zielonej Górze i pozostałych gminach naszego województwa. To inicjatywa SLD w kraju zyskuje duże poparcie, więc lubuskie struktury dołączają się tym samym to ogólnopolskiej akcji. Leszek Sokołowski wymieniając powody, dla których Rady Miejskie i Gminne nie powinny zmieniać nazw ulic, placów, skwerów, alei, etc. zwrócił uwagę na jednostronne przestawianie historii naszej ojczyzny przez ustawodawców.

Po dyskusji ogłoszono wyniki wyborów. Zwyciężył Bogusław Wontor zdobywając bezwzględną ilość głosów (82 na 122 ważnych głosów). Zenon Turowski uzyskał 31 głosów spośród 122 ważnych głosów. Nowym przewodniczącym na kolejną, czteroletnią kadencję został dotychczasowy szef lubuskich struktur Bogusław Wontor. Gratulujemy.

Po głosowaniu rozpoczęto przygotowania do wyborów pozostałych ciał statutowych i rozpoczęto dyskusję. W niej głos zabrali przedstawiciele niemieckiej socjaldemokratycznej partii LINKE z Brandenburgii. Podkreślono owocną współpracę i zaapelowano o jej dalsze kontynuowanie na szczeblu samorządu lokalnego i w wymianie transgranicznej.

Po wyborach (pełny skład wszystkich ciał statutowych SLD podamy w osobnym artykule) przystąpiono do konsumpcji, a następnie głosowania nad wnioskami z sali i tymi, które przygotowano wcześniej. Głos zabrał przewodniczący komisji uchwał i wniosków Maciej Kałuski. Po odczytaniu wszystkich wniosków i propozycji uchwał przystąpiono do głosowań (uchwały i stanowiska zamieścimy w osobnym artykule).

Na koniec Zjazdu nowy przewodniczący lubuskiego SLD zapowiedział zwołanie Rady Wojewódzkiej, na której dokonany zostanie wybór ostatni do ciał statutowych czyli wiceprzewodniczących naszej partii w regionie.

Zjazd zakończył się o 16-tej.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.